AMBITIES
Ambities

Voor een goede inpassing van de nieuwe villa’s in het bijzondere landschap zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld. Het landelijke karakter dient bewaard te blijven. De ruime verkaveling en de natuurlijke oevers vormen een goede basis. Alle plannen zullen worden getoetst aan het kavelpaspoort en het bestemmingsplan. Er blijft voldoende ruimte voor een individuele invulling. Tegelijkertijd zorgt de gezamenlijke ambitie voor eenheid. Zodat de nieuwe woningen een mooi ensemble vormen in harmonie met de prachtige omgeving.

Schuine en dominante kappen
Meest in het oog springend zijn de schuine kappen. Net als de voorbeeld-/referentiefoto's in de galerij hierboven. Alle hoofdgebouwen in het plangebied krijgen een schuin dak. Om te zorgen dat ze ook echt ogen als schuine daken is er een minimale hellingshoek en een maximale hellingshoek gedefinieerd: 40 en 65 graden. En de maximale goothoogte van 4 of 4,5 meter zorgt ervoor dat de kappen ook echt het beeld domineren. Ondertussen zorgen de verschillende hellingshoeken, maar ook de dakrichtingen en goothoogtes voor een levendig en natuurlijk beeld.

Natuurlijke tinten
De kleuren van de te kiezen materialen sluiten aan bij het landschappelijke karakter. Natuurlijke- en aardetinten overheersen.

Het palet aan materialen bestaat uit baksteen en (donker afgewerkt) hout voor de gevels. Witte gevels dienen vermeden te worden. De daken zijn van riet, hout of traditionele keramische pannen. De veroudering van materialen zorgt voor een verrijking van het beeld.

Duurzame woningen
In De Steupel kiezen we voor duurzame bouw. De plek en de tijd vragen hierom. De keuze voor een nul-op-de-meter-woning brengt een extra investering met zich mee, maar die verdient u dubbel en dwars terug. Vanzelfsprekend wordt de woning gasloos en optimaal geïsoleerd. Dat levert ook een prettiger woonklimaat op. Bovendien bieden hypotheekverstrekkers aantrekkelijke kortingen voor energiezuinige woningen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Dupree Makelaars.