Disclaimer

Alle architectuurfoto’s zijn referentiebeelden ter illustratie. Met de foto’s, kaarten en teksten hebben we een zo duidelijk mogelijk beeld gecreëerd van de aangeboden kavels. Ze zijn slechts ter illustratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Voor de defintieve contractstukken verwijzen we naar de makelaar.
De oppervlakte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De definitieve omvang blijkt uit de kadastrale inmeting. De kavels in het plan De Steupel worden vrijblijvend aangeboden, verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Dupree Makelaars.